Frequently asked questions

Yizkor


Moge God ten goede in herinnering houden

  • de zielen van onze zes miljoen broeders en zusters, mannen, vrouwen en kinderen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord werden in de landen van Europa;
  • de meer dan honderdduizend Nederlandse joden die omgebracht werden;
  • de rechtvaardigen der volkeren, die hun leven gaven in de dienst van God, door verzet te bieden tegen de Nazi’s.

Nu ik hun nagedachtenis dicht bij mijn hart bewaar en om zielerust voor hen bid, moge hun zielen opgenomen zijn in de bundel van het eeuwige leven, in Uw beschermende aanwezigheid, samen met de zielen van onze voorouders en alle rechtvaardigen die de eeuwige rust genieten, en moge wij met hen in liefde verbonden blijven.

Amén.
El Maleh Rachamim


God, Hoogverhevene, vol van liefde, geef rust en harmonie door Uw beschermende aanwezigheid - te midden van de zielen van de heiligen en zuiveren die als lichten in de duisternis stralen - geef het aan de zielen van allen met wie wij verbonden waren, de mannen, vrouwen en kinderen die door de nazi's en hun trawanten uit vele volkeren wreed werden vermoord om hun jood-zijn, allen rechtvaardigen. Onder hen bevonden zich zij die ons in hun geleerdheid en wijsheid voorgingen, en de rechtvaardigen der volkeren die hun levens gaven in hun streven joodse levens te redden. Moge de herinnering aan hun aller moed, toewijding en goedheid worden weerspiegeld in onze levens.

U, Bron van alle liefde, houd hen in de beschutting van Uw vleugels. Neem hun zielen op in de bundel van het eeuwige leven, in de tuin van Eden. Laat hen daar rusten voor altijd.

Daarop zeggen wij : Amén
Kaddish


Verheven en geheiligd worden Zijn grote Naam in de wereld die Hij schiep naar Zijn wil. Moge Hij Zijn koninkrijk vestigen in uw dagen en tijdens uw leven en nog in deze generatie van Jisraël, spoedig en in de nabije toekomst. Zegt daarop : Amén.

Moge Zijn grote Naam ten eeuwigen dage worden geprezen.

Geprezen, geloofd en verheerlijkt, hoog verheven, geroemd, bezongen en aanbeden zij de Naam van de Heilige, geprezen zij Hij, boven alle lofprijzingen, liederen en gezangen, en boven alle troost die in deze wereld kan worden uitgesproken. Zegt daarop : Amén.

Moge er volledige vrede komen vanuit de hemel en leven voor ons en voor heel Yisraël. Zegt daarop : Amén.